Polityka prywatności / ochrony danych osobowych

 

Niniejsza polityka bezpieczeństwa określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od kontrahentów przez stronę internetową www.inzynieriafitnessu.pl

 

1. Postanowienia ogólne

 

Administratorem danych osobowych jest Paweł Łydek Company, ul. Strażacka 30/2, 42/450 Grabowa, NIP 6492225439, (zwany dalej ADO).

Wszelkie dane osobowe gromadzone na stronie: www.inzynieriafitnessu.pl są objęte tajemnicą. ADO dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych przez Kontrahentów, które przetwarza, używa lub przechowuje na stronie. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie

obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

 

2. Cele przetwarzania danych przez ADO wraz z podstawami prawnymi:

 

Formularz kontaktowy – w celu kontaktu z nami poprzez formularz umieszczony na stronie przetwarzamy dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy;

Formularz zamówienia – w celu procedowania zamówień/realizacji umowy zgodnie z profilem naszej działalności przetwarzamy dane osobowe takie jak: Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, wiek, płeć, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy, numer zamówienia, adres dostawy (w zależności od wybranego sposobu dostawy zamówienia (np. Kurier), dane te zostaną przekazane firmie transportowej w celu zrealizowania zamówienia).

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.

Faktury VAT – w celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, przetwarzamy takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, pełna nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby, numer NIP, numer zamówienia.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa;

Korespondencje e-mail: informacje handlowe i marketingowe dotyczące naszych usług własnych (tylko w przypadku wyrażonej zgody) – w celu promowania naszych produktów przetwarzamy takie dane osobowe jak: adres email.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

Ewidencja związana z RODO – w celu tworzenia rejestrów i ewidencji, w tym np. rejestru klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

  • Adres e-mail

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez ADO z obowiązków wynikających z prawa; po drugie, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem ADO realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem ADO jest posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO)

Badanie i analiza aktywności na stronie internetowej – w celu analitycznym przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

  • Data i godzina odwiedzin strony, rodzaj systemu operacyjnego, przybliżona lokalizacja

  • Rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony

  • Czas spędzony na stronie

  • Odwiedzone podstrony

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem ADO realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem ADO jest poznanie aktywności klientów na stronie internetowej);

Administrowanie stroną internetową – w celu administrowania stroną przetwarzamy takie dane osobowe jak:

  • Adres IP

  • Data i czas serwera

  • Informacje o przeglądarce internetowej

  • Informacje o systemie operacyjnym

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem ADO realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem ADO

jest administrowanie stroną internetową);

 

3. Pliki cookies

 

Nasza witryna: www.inzynieriafitnessu.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na danej witrynie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta. Zapamiętując  preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy ADO w celu optymalizacji działań.

Pliki cookies mogą być również używane przez serwisy, do których odwołujemy się na naszej witrynie takie jak (Facebook, Instagram). Używanie plików cookies przez serwisy wymienione powyżej, podlegają innej polityce prywatności, przez nich stosowanej.

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Zmieniając odpowiednio ustawienia przeglądarki można zablokować automatyczną obsługę plików „cookies” bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o obsłudze „cookies” znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Należy mieć na uwadze, że ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności stron.

 

4. Prawo wycofania zgody

 

Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych; sprostowania danych osobowych; usunięcia danych osobowych; ograniczenia przetwarzania danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; przenoszenia danych osobowych przez kontakt z ADO który jest do Państwa dyspozycji pod adresem mailowym: inzynieria.fitnessu@gmail.com

 

5. Okres przetwarzania danych osobowych

 

Dane osobowe przetwarzamy przez okres:

Procedowanie zamówienia/trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;

3 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie);

5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;

Do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;

Do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO lub do celów marketingowych.

Do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.

 

6. Podjęte środki ochrony danych

 

a. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

b. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

c. Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

 

7.Kontakt z naszym Administratorem Danych

 

Pytania dotyczące niniejszej Polityki bezpieczeństwa prosimy przesyłać drogą mailową na adres: inzynieria.fitnessu@gmail.com, pocztą tradycyjną na adres Paweł Łydek Company, ul. Strażacka 30/2, 42/450 Grabowa.

 

8. Prawo do wniesienia skargi

 

Jeżeli uważają Państwo, że przekazane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

9. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych

PAWEŁ

MARCIN

Inżynieria Fitnessu powstała, aby umożliwić każdemu dotarcie do najwyższej jakości informacji, które pomogą Wam w realizacji obranych celów. Zostań z nami i pomagaj w rozprzestrzenianiu się profesjonalnych praktyk i najlepszych idei treningowych.

KILKA SŁÓW O NAS

SOCIAL MEDIA

MENU

INFORMACJE

Copyright © 2018 Inżynieria Fitnessu