POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES WITRYNY WWW.INZYNIERIAFITNESSU.PL

 

DZIEŃ DOBRY!

 

Jako, że cenimy sobie Twoją prywatność przygotowaliśmy dla Ciebie ten dokument, w którym, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies, w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://www.inzynieriafitnessu.pl.

 

Informacja formalna na początek – administratorem strony jest:

Paweł Łydek Company z siedzibą w Grabowej (42-450), przy ul. Strażackiej 30/2, NIP: 6492225439, dalej zwany INŻYNIERIA FITNESSU lub Administrator.

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres trener.lydek@gmail.com.

 

I. INFORMACJE W FORMULARZACH

 

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

 2. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim, jak tylko za zgodą użytkownika.

 3. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu kontaktu handlowego.

 4. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi, np: serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

 5. Dane osobowe Użytkowników zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity, Dz.U. z 2016 r. poz 922; dalej: „Ustawa”), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204). Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić ani usunąć.

 6. Użytkownik wypełniając formularz kontaktowy wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez firmę PAWEŁ ŁYDEK COMPANY; NIP: 6492225439, REGON: 380434014, adres poczty elektronicznej (e-mail): trener.lydek@gmail.com , tel. +48 660 724 229. w celach marketingowych i reklamowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2014 r., poz.1182 z późn. zm.). Dane udostępniane są dobrowolnie. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.
   

II. DANE OSOBOWE, POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Niniejszej zasady znajdują̨ zastosowanie wobec Użytkowników, którzy przekazali Administratorowi swoje dane osobowe oraz wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora poprzez zaznaczenie pola przy formule wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 2. Administrator pełni rolę administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 3. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne. Zakres danych podanych Administratorowi jest zależny od Użytkownika. W zakres danych osobowymi, udostępnianych przez Użytkowników, wchodzą adresy e-mail, nr telefonów oraz imię i nazwisko Użytkowników.

 4. Obowiązkiem Administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane z zastosowaniem wymaganych przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych.

 5. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym dla nawiązania kontaktu dotyczące prezentacji oferty handlowej, poinformowaniu o zmianach tej oferty, a także o aktualnych wydarzeniach, szkoleniach i imprezach organizowanych przez Administratora w ramach prowadzonej działalności.

 6. Użytkownik niniejszym zostaje poinformowany o prawie dostępie do swoich danych osobowych, ich aktualizacji, poprawiania, oraz usuwania.

 7. Administrator szanuje prawo do prywatności Użytkownika i dba o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

 8. Administrator wykorzystuje zebrane zgodnie z pkt 7 powyżej, informacje we własnym celu. Udostępnienie informacji na rzecz osób trzecich jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody osób, lub ze względu na obowiązujące przepisy prawa.

 9. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 10. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w INŻYNIERIA FITNESSU jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: trener.lydek@gmail.com.

 11. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych Użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne, bądź prawa międzynarodowego, obligują nas do retencji danych.

 

III. PLIKI COOKIES

 

 1. Administrator oświadcza, że używa mechanizmu plików cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji na komputerze Użytkownika, bądź innej osoby odwiedzającej Serwis, pozwala na jego identyfikację celem optymalizacji korzystania z Serwisu oraz wyboru dla Użytkownika trafniejszych treści, a także dla celów statystycznych, badań, zapamiętywania ustawień oraz danych wprowadzonych przez Użytkownika oraz wykonywania analiz sposobu, metod, charakteru korzystania z Serwisu.

 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy INŻYNIERIA FITNESSU w celu optymalizacji działań.

 

 1. Użytkownik może ograniczyć, a nawet zablokować mechanizmy plików cookies w ustawieniach oprogramowania używanego do przeglądania Serwisu. Zablokowanie, ograniczenie lub usunięcie plików cookies mogą wywołać utrudnienie lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

PAWEŁ

MARCIN

Inżynieria Fitnessu powstała, aby umożliwić każdemu dotarcie do najwyższej jakości informacji, które pomogą Wam w realizacji obranych celów. Zostań z nami i pomagaj w rozprzestrzenianiu się profesjonalnych praktyk i najlepszych idei treningowych.

KILKA SŁÓW O NAS

SOCIAL MEDIA

MENU

INFORMACJE

Copyright © 2018 Inżynieria Fitnessu